Alkoholi

 

Miete: Kun pyristelet kiusausta vastaan, olet jo häviämässä sille….

Menestyksellisesti tätä ongelmaa ratkaistaessa on mielestämme lähdettävä siitä, että ongelman hoitamisen painopistettä on muutettava rationaalisesta, pelkästään järkeen perustuvasta alkoholi-ongelmakeskeisestä ajattelusta keskeisemmin niihin syihin, joista ongelmainen kärsii tai on kärsinyt alkoholin käytön lisäännyttyä. On huomattava, että alkoholin hallitsematon liikakäyttö ei ole varsinainen ongelma vaan seuraus.

Keskeisimpiä yhteneväisyyksiä toisiinsa nähden alkoholiongelmaisilla näyttävät edustavan itsetunto-ongelmat, patoutunut viha, katkeruus, tunteiden osoittamisen kykenemättömyys ja vastuun sietokyvyn heikkous tai jopa täydellinen kykenemättömyys vastuun ottoon asioista. Kyse on myös henkilön omista valinnoista – ei kasvatuksesta tai ympäristötekijöistä, joskin ne voivat luoda otollisen tilaisuuden.

Toipumisen ja uudelleen valinnan tekee mahdolliseksi ainoastaan se tosi seikka, että alkoholisoitunut henkilö tunnustaa ongelmansa ja ottaa itse valinnoistaan vastuun. Paraneminen edellyttää nöyryyttä.

”Alkoholismin biologinen perusta on pitkään tunnettu. Suurkulutukseen taipuvaisen ihmisen aivoissa mielihyvää tuottavan välittäjäaineen, dopamiinin, määrät tai käyttäytyminen on erilaista kuin muiden aivoissa. Kyseisten poikkeavuuksien on todettu jossain määrin olevan perinnöllisiä, mutta se ei pois sulje sitä tosiasiaa, että tällaisen poikkeaman omaava henkilö voi elää elämänsä joko täysin raittiina tai täysin halliten alkoholin käyttönsä eli omien valintojensa pohjalta. On muistettava näet kuitenkin, että kyse on taipumuksesta – ei siis ehdottomuudesta ”joutua” käyttämään alkoholia.

 

Vastaanottokertojen tarve

Vastaanottokertojen tarve alkoholi-ongelmissa on keskimäärin 3 – 5 (+käyntejä tarpeen mukaan) käyntiä, jonka lisäksi asiakas saa veloituksetta itselleen mittatyönä tehdyn hoitoäänitteen. Mukana seuraa kuunteluohjeet. Käynnit varataan aina käynti kerrallaan eteenpäin.

Ota yhteyttä

Voit tehdä varaukset suoraan Ajas-järjestelmämme kautta 24/7 alla olevasta napista ”sähköinen ajanvaraus” tai puhelimitse arkisin klo. 9.00 – 19.00

Sähköinen ajanvaraus

Ota yhteyttä

Voit tehdä varaukset suoraan Ajas-järjestelmämme kautta 24/7 alla olevasta napista ”sähköinen ajanvaraus” tai puhelimitse arkisin klo. 9.00 – 19.00

050 516 9540

info@sinfoniaoy.fi

Sähköinen ajanvaraus