Yleisesti paniikkioireista

Tämä oireyhtymä on tiedostettu maailman sivu, vaikka se suomalaisessa koululääketieteessä otettiin tautiluokitukseen 1987, minkä jälkeen lääkärikunnan on sitä ollut helpompi ja selkeämpi lähestyä. Aiemmin näet kyseisistä oireista kärsinyttä potilasta hoidettiin hysteerikkona, muuten vaan pimahtaneena tai jopa luulosairaana.

Näistä oireista kärsivien taustoista olen ensisijaisena yhtäläisyytenä havainnut TURVATTOMUUDEN TUNTEEN. Tämä turvattomuus on usein peräisin jo varhaislapsuudesta, jossa häiriöiden syntysyinä ovat joko jommankumman vanhemman kuolema; avioero; jopa väliaikainen asumusero; heidän alkoholisminsa tai sen aiheuttamat riidat/pelot/uhkaukset. Samoin oireen takana saattavat olla tilanteet, joissa jo lapsena joutunut ottamaan aikuisen roolin. Esimerkiksi joutunut hoitamaan vakavasti sairasta vanhempaansa, joutunut suojelemaan tai tukemaan toista vanhempaansa aggressiiviselta ja väkivaltaiselta perheenjäseneltä.

Taustalla voi olla myös vanhempien ankaruus, dominoiva asenne tai ylihuolehtiva vanhempi, joka lapsensa varhaisaikuisuuteen asti tekee kaiken valmiiksi ts. pyrkii päättämään lapsen kaikista valinnoista (esim. ystävistä, kouluista tai jopa ammatista). Tämä lapsen omat kyvyt toisaalta väheksyvä ja kyseenalaistava asenne riistää häneltä mahdollisuuden oppia itsenäistä vastuun kantamista. Niinpä joutuessaan aikuiselämässään omatoimisesti päättämään ratkaisuistaan, hän kokee elämänsä hallitsemiseen liittyvän vastuullisuuden voimakkaan pelottavana. Täten esimerkiksi tällaisen taustan omaavat naiset saattavat jo erittäin nuorena ajautua suinpäin avioliittoon tai vakituiseen suhteeseen, asumaan yhteen ventovieraan kumppanin kanssa, jolta he hakevat kaipaamaansa turvallisuutta.

Kumppanin valintakin on näissä tapauksissa vahvasti turvalliseen, vahvaan ja päättäväiseen kumppaniin. Näin ongelmia turvattomuuden suhteen ei esiinny mahdollisesti moniin vuosiin. Kunnes koittaa aika, jolloin tuo turvallinen arki rutiini rikkoutuu vaikkapa muuton, uuden työpaikan, työnkuvan muuttumisen, lapsen syntymän, avioeron, läheisten kuolemien tms. johdosta ja henkilö kokee yllättäen joutuvansa tuon välttelemänsä tai ennen kokemattoman vastuun ottamisen tunteen kanssa toistamiseen tekemisiin.

Paniikkikohtaus on melkein aina erittäin pitkä-aikaisen prosessin huipentuma, vaikka malja saattaa täyttyä jopa kaupan kassajonossa, pankkiasioilla, hississä tai missä tahansa, lievää painetta aiheuttavissa tilanteissa. Tästä seuraa: siinä tilanteessa tai paikassa missä oireet ensi kerran esiintyivät, siinä paikassa henkilö kokee jatkossakin paniikkihäiriön oireita eli tietoisesti pyrkii välttelemään samankaltaisia olosuhteita. Ajan kuluessa henkilön mielikuvitus ”rikastaa” ongelman esiintymistä kokoajan laajempiin yhteyksiin. (Lisää aiheesta ”Mistä tunteet tulevat?”)

Toisin sanoen paniikkihäiriöinen elättelee mielikuvissaan mahdollisia tilanteita, joissa tuo oire voisi esiintyä ja lopulta uskoo näihin oletuksiinsa voimakkaasti.

Jokainen ymmärtää, että kun on vain aikaa kuvitella, niin kohta ei ole mitään sellaista paikkaa johon oireitaan ei voisi sovittaa. Tästä muodostuu nk. laaja-alainen paniikkihäiriö.

Paranevatko kaikki?

Pääsääntöisesti ongelman ratkaisu on kaikissa tapauksissa mahdollista, jos asiakkaalla on terapiassa nöyrä ja pyyteetön asenne sekä halu kohdata oma itsensä tarvittavalla tavalla. Tarvittava kyky ja halu oivaltaa, että ratkaisun avaimet löytyvät JOKAISESSA tapauksessa vaivasta kärsivästä itsestään, että hän itse aiheuttaa oireensa (tiedostamattaan) ja on näin itse avainasemassa niiden poistamisen suhteen. Tarvitaan kyky hyväksyä, että oireet eivät synny ulkopuolisista asioista tai olosuhteista – vaan hänen omista asennoitumistavoistaan ajatuksissaan ympäristöään kohtaan, jolloin hän oman valintansa tuloksena käyttäytyy määrätyissä tilanteissa paniikkimaisesti.

Eräitä esimerkillisiä esteitä tämän ongelman ratkaisemiseksi syntyy uskomuksista, että kyseessä olisi jokin fyysinen muutos aivoissa tai siellä olevissa välittäjä-aineissa, ja että niille ei olisi mitään tehtävissä tai että oireet olisivat jopa perinnöllisiä. Sillä tähän uskomukseen sitoutuneet luulevat olevansa paranemisen ulottumattomissa. He ovat toivonsa menettäneitä ja näkevät paranemisen mahdolliseksi vain kirurgisella leikkauksella tai jollakin ihmelääkkeellä, jolla tuo uskomustensa mukainen poikkeama heidän aivoistaan voitaisiin poistaa. Välittäjä-aineiden muutoksista ei ole saatu sellaisia tutkimustuloksia, jotka ratkaisisivat kumpi oli ensin – muna vai kana – eli ovatko aivojen välittäjä-aineissa havaitut muutokset edeltäneet näitä turvattomuuden tunteita vai pelkojen ja ahdistusten seurausta. Vai olisiko todellakin niin että jo kyseisen ihmisen syntyessä nämä aineet olisivat erilaiset kuin oireettomilla. Tutkimuksiin kun on otettu jo paniikkihäiriöstä kärsiviä.

Todellisen kuvan asiasta voisi saada vasta kun riittävän suuren otannan pohjalta tutkittaisiin täysin oireettomia ihmisiä, jotka myöhemmin ”sairastuvat” paniikkihäiriöön. Mutta. Kuka sellaisen otanta ryhmän kykenee kokoamaan? Valittaessa tutkimukseen kelpaavia henkilöitä on näet kyettävä arvaamaan se, että he joskus saavat paniikkihäiriön. Oli miten oli, nyt nämä vajavaiset tutkimustulokset ovat tehneet karhunpalveluksen joillekin paniikkihäiriöstä kärsiville. Heidät on asetettu epätoivoiseen asemaan oireidensa kanssa.

Eräs teoria voisi olla, että kyseiset välittäjä-aine muutokset olisivat peräisin ajatusten muodostamien tunteiden seurauksena syntyneitä ilmiöitä, ja olisivat näin ollen korjattavissa tunteiden oikeaan suuntaan ohjaamisella. Periaatteella; vihastuminen (tunne) nostaa adrenaliini tasoa ja vastavuoroisesti rentoutuminen laskee adrenaliinitasoa.

Vastaanottokertojen tarve paniikkioireissa on keskimäärin 3-5 käyntiä (hyvin harvoin enempi), jonka lisäksi asiakas saa veloituksetta itselleen mittatyönä tehdyn hoitoäänitteen.

Mukana seuraa kuunteluohjeet. Käynnit varataan aina käynti kerrallaan eteenpäin.

Ota yhteyttä

Voit tehdä varaukset suoraan Ajas-järjestelmämme kautta 24/7 alla olevasta napista ”sähköinen ajanvaraus” tai puhelimitse arkisin klo. 9.00 – 19.00

Sähköinen ajanvaraus

Ota yhteyttä

Voit tehdä varaukset suoraan Ajas-järjestelmämme kautta 24/7 alla olevasta napista ”sähköinen ajanvaraus” tai puhelimitse arkisin klo. 9.00 – 19.00

050 516 9540

info@sinfoniaoy.fi

Sähköinen ajanvaraus