Yleisesti kahvikuppineuroosista

Tämä käsiä vapisuttava ongelma on nimitykseltään hieman harhaan johtava, koska sitä esiintyy usein vaivasta kärsivillä, myös monien muiden asioiden yhteydessä kuin kahvia juodessa. Neuroosi-sana puolestaan viittaa maallikon korvissa jo mielisairauteen tms., josta tässä ongelmassa ei suinkaan ole vähäisessäkään määrin kysymys.

Vuosien saatossa olen joskus todennut tuosta harhaan johtavasta nimityksestä olevan hyötyäkin. Eräs stressioireilleen lievitystä hakemaan tullut asiakkaani totesi, sivumennen sanoen hippu ylpeyttä äänessään; ”On minulla ollut tuota kahvikuppineuroosiakin, mutta olen saanut hoidettua sen kokonaan pois itse. Lopetin kahvin juonnin ja siirryin juomaan teetä!”

En halunnut tuottaa hänelle pettymystä tai muuttaa hänen uskomustaan siitä, että kahvilla olisi sinänsä olisi jotain tekemistä kyseisen vaivan kanssa. Tärkeintä oli tuossakin tapauksessa, että hän oli päässyt oireistaan eroon.

Tämä esimerkki kuitenkin osoittaa oivallisesti sen, miten oire toimii täysin henkilön oman uskomusjärjestelmänsä luomana, kuvittelun johdattamana.

On tiedossa, että kahvin sisältämä kofeiini voi aiheuttavan hyvin herkillä ihmisillä hermostuneisuutta ja jopa vapinaa, mutta silloin nämä oireet esiintyvät aina kahvinjuonnin jälkeen olipa kahvin juoja yksin tai seurassa, ollen siis kofeiinin aiheuttamia. Toisin kuin varsinaisessa kahvikuppineuroosissa, jolloin vapinaoireet esiintyvät poikkeuksetta VAIN sosiaalisissa tilanteissa muiden seurassa, ilman kahviakin, ollen sosiaalisen jännityksen aiheuttamia.

Toinen ilmiö mihin kahvikuppineuroosia virheellisesti rinnastetaan on ns. essentiaalinen vapina. Kahvikuppineuroosi EI kuitenkaan ole yhtä kuin essentiaalinen vapina, joka on neurologinen / fyysinen vapinan muoto. Tosin essentiaalisesta vapinasta kärsivä voi saada lisäksi kahvikuppineuroosin oireita, jotka puolestaan ovat puhtaasti psykosomaattisia. Essentiaalinen vapina ilmenee yleensä jossain tietyssä käden asennossa tai jopa kokoaikaisesti, tilanteesta riippumatta.

Kahvikuppineuroosi sen sijaan voi esiintyä syödessä, kirjoittaessa tai tehtäessä mitä tahansa käden tarkkuutta vaativaa tehtävää tai asiaa, edellyttäen, että kädet joutuvat sosiaalisessa tilanteessa huomion kohteiksi.

Oire näyttää vaivasta kärsivän mielestä, epätoivoisella tavalla valikoivalta. Se esiintyy juuri silloin, kun hän kaikkein vähiten haluaisi sen ärsyttävän. Vastavuoroisesti tilanteissa, joissa oireen ilmenemisellä ei ole henkilölle mitään merkitystä, (kuten yksin ollessa, ollessa poissa muiden silmistä) oireita ei yleensä ilmene.

Tämä todistaa sen, että kyseessä ei voi olla fyysinen vaiva! Tuntuisikin epätodennäköiseltä, että fyysinen oire ”ajattelisi” ja ilmentäisi itsensä valikoidusti eri tilanteissa ja kiusallisimmin juuri sellaisissa tilanteissa, joissa läsnä on vieraampia ihmisiä!

Tähän vaivaan tarjolla olevat lääkkeet ovat joillekin asiakkaille tuoneet lievitystä, mutta ovat pääsääntöisesti todenneet lievityksen vain hetkelliseksi tai lääkkeen vaikutuksen ajan kestäväksi.

Merkille pantavana piirteenä asiakkaiden kertomuksissa on ollut myös se, että oireet tuntuvat pahimmilta ns. puolituttujen seurassa. ”He ovat ehkä havainneet vaivani ja saattavat puhua selkäni takana pahaa!” Ventovieraiden parissa he sen sijaan tuudittautuvat siihen uskoon, että nämä eivät tiedä oireista mitään, eivätkä näin ollen kiinnitä niihin mitään huomiota… Ainoastaan parhaisiin ystäviin voi luotta

Ongelman korjaus

Hypnoosin tai/ja NLP:n keinoin, oireista kärsivä johdetaan ajatusten ja mielikuvien johdattamana sille tunnetasolle, jossa hän hallitusti eri tilanteissa voi kokea epämieluisaksi kokemansa oireet. Vanha mielikuva murretaan ja urautunut, automaatioksi muodostunut tapa nähdä itseään vain käsienvapina oireita kärsivänä henkilönä muutetaan. Luodaan uusi tapa kohdata nuo tilanteet onnistuneesti, siten , että onnistumisesta alkaa tulla itsestään selvyys. Silloin noidankehän alkulenkki on murrettu ja ketjureaktio ei toista itseään… Lisäksi tehdään omanarvontunnon kohentamiseen liittyviä harjoituksia eli saatetaan ongelmasta kärsineen itsetunto tasolle, jolla hän voi kokea jälleen olevansa ihmisyyden tasolla jälleen muiden vertainen.

Tulokset ovat olleet asian korjaamisen suhteen erittäin vakuuttavia, jopa täydellisiä. Usein kuultu kommentti ongelman korjauksen jälkeen onkin ollut, että tulos on ollut odotettua parempi ja vaikuttanut kaiken kaikkiaan positiivisesti asiakkaaseen laajemminkin kuin vain tämän varsinaisen oireen suhteen.

teksti: Kari Tuomaala hypnologi, hypnoterapeutti, NLP-master

Vastaanottokertojen tarve yleisimmissä jännitysongelmissa on keskimäärin 3 – 4 käyntiä, jonka lisäksi asiakas saa veloituksetta itselleen mittatyönä tehdyn hoitoäänitteen. Mukana seuraa kuunteluohjeet. Käynnit varataan aina käynti kerrallaan eteenpäin.

Ota yhteyttä

Voit tehdä varaukset suoraan Ajas-järjestelmämme kautta 24/7 alla olevasta napista ”sähköinen ajanvaraus” tai puhelimitse arkisin klo. 9.00 – 19.00

Sähköinen ajanvaraus

Ota yhteyttä

Voit tehdä varaukset suoraan Ajas-järjestelmämme kautta 24/7 alla olevasta napista ”sähköinen ajanvaraus” tai puhelimitse arkisin klo. 9.00 – 19.00

050 516 9540

info@sinfoniaoy.fi

Sähköinen ajanvaraus